top of page

Privacybeleid

Inleiding

Welkom bij de website van Dierckx Haarden. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en zijn toegewijd aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw informatie verzamelen, gebruiken, delen en beschermen wanneer u onze website bezoekt en gebruikmaakt van onze diensten. Dierckx Haarden conformeert zich aan de geldende Belgische en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij kunnen de volgende soorten persoonlijke gegevens van u verzamelen:

 • Contactinformatie: zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres.

 • Gebruiksgegevens: zoals uw IP-adres, browsertype, bezoektijd, bezochte pagina’s en de URL van de website die u naar onze site heeft geleid.

 • Communicatiegegevens: zoals de inhoud van e-mails of berichten die u ons stuurt via het contactformulier.

2. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen gegevens op de volgende manieren:

 • Direct: Wanneer u formulieren invult, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven of contact met ons opneemt via e-mail of telefoon.

 • Automatisch: Via cookies en soortgelijke trackingtechnologieën wanneer u onze website bezoekt.

3. Hoe gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Klantenservice: Om uw vragen te beantwoorden en uw verzoeken te verwerken.

 • Marketing: Om u op de hoogte te houden van onze producten, diensten en aanbiedingen, mits u daarvoor toestemming heeft gegeven.

 • Websiteverbetering: Om onze website te analyseren en te verbeteren op basis van uw gebruik.

4. Hoe delen wij uw gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:

 • Met uw toestemming: Wanneer u ons expliciet toestemming geeft om uw gegevens te delen.

 • Dienstverleners: Met vertrouwde partners die ons helpen bij het beheren en verbeteren van onze website en diensten.

 • Wettelijke verplichtingen: Wanneer wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te verstrekken aan autoriteiten.

5. Hoe beschermen wij uw gegevens?
Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik. Onze website heeft robuuste beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen.

6. Uw rechten

U heeft het recht om:

 • Inzage: Uw persoonlijke gegevens in te zien.

 • Correctie: Onjuiste of onvolledige gegevens te laten corrigeren.

 • Verwijdering: Uw persoonlijke gegevens te laten verwijderen.

 • Beperking: De verwerking van uw gegevens te beperken.

 • Bezwaar: Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

 • Gegevensoverdraagbaarheid: Uw gegevens te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Indien u gebruik wilt maken van deze rechten, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens hieronder.

7. Contact
Als u vragen heeft over dit privacybeleid of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via:

8. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden geplaatst. Wij raden u aan om regelmatig dit beleid te controleren om op de hoogte te blijven van hoe wij uw gegevens beschermen.

bottom of page